Makine Bazlı Topraklama  Kontrolleri

 

Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıldır.

 

Paratoner Topraklama Kontrolleri

 

Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yıldır.

 

 

Elektirik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolleri

 

Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıldır.