Dönüşüm Mühendislik – Periyodik Kontrol, Basınçlı Kap Kontrolü, Ortam Ölçümleri

Caraskal Periyodik Kontroller

Caraskal Periyodik Kontroller

Dönüşüm Mühendislik bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartları kapsamında Caraskal Periyodik Kontroller yapılmaktadır.

Caraskal Periyodik Kontroller amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılmalıdır. Doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

Caraskal Periyodik Kontroller

TS 10116, TS EN 280 + A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.