Dönüşüm Mühendislik – Periyodik Kontrol, Basınçlı Kap Kontrolü, Ortam Ölçümleri

Periyodik Test ve Kontroller

Basınçlı Kapların Periyodik Test ve Kontrolleri

İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır. Basınçlı kaplar periyodik test ve kontrolleri standartları aşağıdaki gibidir.

Basınçlı Kapların Periyodik Muayenesi

Kaldırma-İletme Araçlarının Periyodik Test ve Kontrolleri

Kaldırma – İletme Araçlarının Periyodik Test ve Kontrolleri  amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Kaldırma – İletme Araçlarının Periyodik Test ve Kontrolleri standartları aşağıdaki gibidir.

Kaldırma-İletme Araçlarının Periyodik Muayenesi