Dönüşüm Mühendislik – Periyodik Kontrol, Basınçlı Kap Kontrolü, Ortam Ölçümleri

Basınçlı Kapların Periyodik Muayenesi

Basınçlı Kapların Periyodik Muayenesi

İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik muayeneleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile bütün gereklilikler dikkate alınarak yapılır. İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.
Basınçlı Kapların Periyodik Muayenesi standartları aşağıdaki gibidir.