Dönüşüm Mühendislik – Periyodik Kontrol, Basınçlı Kap Kontrolü, Ortam Ölçümleri

Kaldırma-İletme Araçlarının Periyodik Muayenesi

Kaldırma-İletme Araçlarının Periyodik Muayenesi

Kaldırma – İletme Araçlarının Periyodik Test ve Kontrolleri  amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.Kaldırma – İletme Araçlarının Periyodik Test ve Kontrolleri standartları aşağıdaki gibidir.