Dönüşüm Mühendislik – Periyodik Kontrol, Basınçlı Kap Kontrolü, Ortam Ölçümleri

Forklift Periyodik Kontrolleri

Forklift Periyodik Kontrolleri

Dönüşüm Mühendislik bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartları kapsamında Forklift Periyodik Kontrolleri yapılmaktadır.

Forklift Periyodik Kontrolleri amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılmalıdır. Doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

Forklift Periyodik Kontrolleri

TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.