Dönüşüm Mühendislik – Periyodik Kontrol, Basınçlı Kap Kontrolü, Ortam Ölçümleri

Monoray Periyodik Kontrolleri

Monoray Periyodik Kontrolleri

Dönüşüm Mühendislik bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartları kapsamında Monoray Periyodik Kontrolleri yapılmaktadır.

Monoray Periyodik Kontrolleri amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılmalıdır. Doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

Monoray Periyodik Kontrolleri

TSE 10116,TS EN 1495+A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.