Dönüşüm Mühendislik – Periyodik Kontrol, Basınçlı Kap Kontrolü, Ortam Ölçümleri

T Mobil Vinç Periyodik Kontrolleri

T Mobil Vinç Periyodik Kontrolleri

Dönüşüm Mühendislik bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartları kapsamında T Mobil Vinç Periyodik Kontrolleri yapılmaktadır.

T Mobil Vinç Periyodik Kontrolleri amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılmalıdır. Doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

T Mobil Vinç Periyodik Kontrolleri

TS 10116, TS EN 280 + A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.