Dönüşüm Mühendislik – Periyodik Kontrol, Basınçlı Kap Kontrolü, Ortam Ölçümleri

Titreşim Ölçümü

Titreşim Ölçümü

Dönüşüm Mühendislik bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartları kapsamında Titreşim Ölçümü yapılmaktadır.

Çalışmalarımız, yasal kurallara bağlı kalarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyededir. Müşteri bilgilerini; gizlilik, tarafsızlık, güvenilirlik ilkeleri ve ülke şartlarına uygun olarak saklamakla yükümlüdür.

Bu bilinç ile kurulan laboratuvar yönetim sistemi içinde müşteri bilgilerini de içeren her türlü kayıt, dokuman veya teknik ve idari bilgiler gizli tutulur.

Titreşim Ölçümü

TS ISO 2631-1, TS EN 1032 +A1, TS EN ISO 5349-1, TS EN ISO 5349-2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.