Dönüşüm Mühendislik – Periyodik Kontrol, Basınçlı Kap Kontrolü, Ortam Ölçümleri

Toz Ölçümü Optik Yansıma

Toz Ölçümü Optik Yansıma

Dönüşüm Mühendislik bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartları kapsamında Toz Ölçümü Optik Yansıma yapılmaktadır.

Çalışmalarımız, yasal kurallara bağlı kalarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyededir. Müşteri bilgilerini; gizlilik, tarafsızlık, güvenilirlik ilkeleri ve ülke şartlarına uygun olarak saklamakla yükümlüdür.

Bu bilinç ile kurulan laboratuvar yönetim sistemi içinde müşteri bilgilerini de içeren her türlü kayıt, dokuman veya teknik ve idari bilgiler gizli tutulur.

Toz Ölçümü Optik Yansıma

CEN/TR 16013-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.